พิมพ์

Present Continuous Tense

รูปประโยค              Subject + is, am, are + Verb1 เติม ing

ัตัวอย่าง : A girl is dancing.   (เด็กผู้หญิงกำลังเต้นรำ)

การใช้ Present Continuous Tense

1. ใช้กับการกระทำที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะที่พูดถึง มักมีคำกริยาวิเศษณ์(adverb) อยู่เสมอ เช่น

             now                     ขณะนี้                     at present                            ปัจจุบันนี้
             at the moment     ณ ขณะที่                  at the present time              ในเวลาปัจจุบัน
 
      He is meeting with a customer at the moment. ( เขากำลังพบลูกค้นอยู่ในขณะนี้)
      Linda is running toward us. ( ลินดากำลังวิ่งมาทางเรา )

2. ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำในเวลาใดเวลาหนึ่ง และมักจะมีคำกำกับไว้ เช่น 

             this year             ปีนี้                       this month              เดือนนี้
             this term             เทอมนี้                 this afternoon          บ่ายนี้
      He is working very hard this year. (เขาทำงานหนักมากปีนี้)
      I am studying French this summer.  (ผมเรียนภาษาฝรั่งเศสช่วงหน้าร้อนนี้

3. ใช้กับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ก็ซึ่งเป็นการคาดคะเนว่าจะเป็นอย่างนั้น อย่างนี้ แต่ผู้พูด มั่นใจว่าจะเกิดขึ้น

       Linda is coming home tonight. (ลินดากำลังจะกลับบ้านคืนนี้)
      I am visiting my mom this weekend. (ผมจะไปเยี่ยมแม่สุดสัปดาห์นี้)