พิมพ์

   ชื่อ นายวิทยา    เชื้อแก้ว
   เกิดวันที่  1  เดือน มกราคม        
   จบการศึกษาระดับ   ปริญญาตรี  วุฒิ  ศศ.บ.  วิชาเอก ภาษาอังกฤษ 
   วันเดือนปีที่เริ่มรับราชการ    15 พ.ค. 2545
   ปัจจุบันทำงานในตำแหน่ง   ครู    อันดับ  คศ.2
   งานด้านการสอน      สอนชั้น  ป.1- ม.3 
                                 สอนกลุ่มสาระ  ภาษาอังกฤษ,
          
   ความสามารถพิเศษ     ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดีเยี่ยม 
                                    สามารถสร้างเว็บไซต์และเขียนโปรแกรมได้
Kruwittaya

   ผลงานดีเด่น  
             *   นำนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะวิชาการ ปีการศึกษา 2546 ระดับกลุ่มเครือข่าย   ทักษะภาษาอังกฤษ Crossword game ชนะเลิศอันดับ 1
             *   เป็นวิทยากรในการอบรมเว็บไซต์ให้กับกลุ่มเครือข่าย ปี 2547
             *   จัดทำเว็บไซต์ให้กับกลุ่มศึกษานิเทศของเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4
             *   ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์ ปี 52 ระดับกลุ่มเครือข่าย
         สุวรรณคูหา2 ชนะเลิศเหรียญทอง อันดับ1 Crossword game ช่วงชั้น 3, ความเป็นเลิศ
          ภาษาอังกฤษ ช่วงชั้น 2, สร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม CMS ช่วงชั้น 2,3
             *   ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าแข่งขั้นงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 52
          ได้เหรียญทองแดง การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม CMS ช่วงชั้น 2
             *   ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าแข่งขั้นงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 53
ได้เหรียญทอง การแข่งขันมายากล ช่วงชั้น 3

   คติพจน์ในการทำงาน     ทำปัจจุบันให้เป็นอดีตที่ดีในอนาคต
   ที่อยู่ปัจจุบัน         ร.ร.บ้านกุดฮู   ต. นาด่าน  อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 39270
   เบอร์โทรศัพท์     0898812097
   อีเมล์         อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน    / อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  
   เว็บไซต์    www.kruwittaya.net, www.panyakorn.com ,  www.magicofdrman.com , www.makebusinessonline.net